توضیحات محصول

خط و نشانه‌های نگارشی همچون الفبا باید از نخست، رسا و درست در چشم و ذهن دانش‌آموز نشسته و با ادامه‌ی آن در پایه‌های بعد، کامل شود. همچون آموزش‌های دیگر که دانش‌آموز در مواجه با آزمون و خطا به نتیجه رسیده و یادگیری حاصل می‌شود، در خوشنویسی (خط تحریری) نیز این‌چنین است. کتاب پیش روی شما کتاب کار خوشنویسی (خط تحریری) ویژه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبستان است. این کتاب براساس کتاب درسی پایه‌ی اول دبستان اما با مطالبی متفاوت تألیف شده که مهم‌ترین ویژگی آن «سطر محور» بودن کتاب است. در کتاب‌های سطر محور دانش‌آموز حروف و واژه‌ها را در سطرنویسی می‌آموزد، این روش باعث می‌شود تا دانش‌آموز مطالبی همچون «حُسن تشکیل»، «حُسن همجواری» و «حُسن ترکیب» را نیز به‌صورت هم‌زمان و نامحسوس بیاموزد و در مجموع، سطر و متن زیبایی بنگارد. این کتاب مطابق بودجه‌بندی کتاب درسی پایه‌ی اول دبستان به‌صورت هفتگی تنظیم شده و متناسب با برنامه‌ی کتاب برای هر روز، یک تمرین در نظر گرفته شده است. در برنامه‌ی روزانه، حروف، واژه‌ها و مراحل نگاشتن برای درک بهتر دانش‌آموز از چگونگی اتصال، اتصالات با رنگ‌های مختلف نشان داده شده‌اند. در ادامه، مطالب درسی و آموزشی سرمشق داده شده‌ و به‌صورت کم‌رنگ در چند سطر درنظرگرفته شده‌اند که دانش‌آموز باید به‌وسیله‌ی مداد نوک‌تیز و یا مدادنوکی (اتود) بر روی حروف و واژه‌ها حرکت نموده و آن‌ها را پررنگ نماید. در مرحله‌ی بعد چند خط خالی وجود دارد که دانش‌آموز باید برابر شاکله‌ی حروف و واژه‌‌های داده شده سرمشق را با دقت در آن خطوط، مقابل‌‌نویسی نماید. این تمرین‌ها باید هر روز، طبق برنامه‌ریزی کتاب انجام شود. زمان موردنظر برای تمرین هر روز، بین پانزده تا سی دقیقه متناسب با مقدار مطالب ارائه شده و توان دانش‌آموز متغیر است. احمد مازادی مؤلف کتاب «خرچنگ قورباغه ننویسیم»، این کتاب را در 84 صفحه گردآوری کرده است.
ادامه مطلب

مشخصات فنی